За одлична репутација и етаблираност во бизнисот, како и за коректно спроведување на обврските кон клиентите и партнерите.