Sanisan

ден108.00

АРИС САНИСАН е средство за чистење и дезинфекција на површини и предмети од разни материјали за јавна употреба користени од повеќе луѓе.
ПУЛТОВИ, ШАНКОВИ, АМБУЛАНТИ, ТЕРЕТАНИ, ТОАЛЕТИ и сите други предмети или површини кои имаат допир со повеќе луѓе.